Javno pooblastilo za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: Na šest let

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016