Pooblastilo za izvajanje prvih usposabljanj

Prvo usposabljanje koordinatorjev lahko izvajajo izvajalci, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje prvega usposabljanja koordinatorjev od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo, zanj zaprosi pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrica oziroma minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z odločbo odloči o vlogi za izdajo in o odvzemu pooblastila na podlagi mnenja tričlanske komisije.

Pooblastilo se odvzame na predlog inšpektorja za delo, če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev, ali če so pri izvajanju programov prvega usposabljanja ugotovljene večje nepravilnosti. Za večje nepravilnosti se šteje, če se program prvega usposabljanja ne izvaja v obsegu in vsebini, kot je bil predložen v vlogi za izdajo pooblastila, ali če pri izvajanju programa prvega usposabljanja ne sodelujejo ustrezni strokovnjaki.

Izvajalec mora preveriti, ali udeleženci prvega usposabljanja izpolnjujejo pogoje za prijavo, kot so ustrezna izobrazba, opravljen primeren strokovni izpit in delovne izkušnje.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 18. 12. 2015