Dovoljenje za raziskave in razvoj

Poskusi ali testi za raziskovalne ali razvojne namene, ki vključujejo izpust neregistriranega fitofarmacevtskeg sredstva (FFS) v okolje ali vključujejo nedovoljeno rabo FFS, se lahko izvajajo le na podlagi izdanega dovoljenja za raziskave in razvoj.

V dovoljenju se lahko omeji porabljena količina in obravnavana področja ter določi dodatne pogoje za preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali živali, ter nesprejemljivih škodljivih vplivov na okolje.

O dovoljenju za raziskave in razvoj odloči pristojni organ.

Vlagatelj vloži vlogo s prilogami pri pristojnem organu.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 02. 02. 2015