Vpis v register osemenjevalnih središč

Osemenjevalno središče mora za odobritev vložiti vlogo na pristojni organ.

Na podlagi vloge in ustreznosti števila plemenjakov, objektov in opreme ter kadrov pristojni organ izda odločbo o odobritvi.

V odločbi se o odobritvi se določi tudi delovne področje in območje delovanja. Odločbo se izda za dobo petih let.

Odobrena osemenjevalna središča na podlagi odločbe vpiše v register osemenjevalnih središč, ki vsebuje podatke:

  • sedež osemenjevalnega središča;
  • naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega središča;
  • KMG-MID;
  • številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
  • področje in območje delovanja;
  • obdobje veljavnosti odobritve.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • Vloga ni predpisana

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016