Vpis v register organizacij za presajanje zarodkov

Organizacijo za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov se na podlagi izdane odločbe o odobritvi vpiše v register organizacij za presajanje z zarodki.

Organizacija vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo o odobritvi in ji dodeli številko odobritve. V odločbi o odobritvi so poimensko navedeni vodje skupine in njeni člani.

Za pridobitev odločbe o odobritvi mora organizacija zagotoviti ustrezen objekt, prostor in opremo ter kadre.

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 18. 06. 2015