Priglasitev za ugotavljanje skladnosti komponent

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti komponent interoperabilnosti so pravne osebe, ki imajo pridobljeno pooblastilo ministrstva pristojnega za infrastrukturo.

Njihova naloga je ugotavljanje skladnost komponent interoperabilnosti za uporabo in izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

Ministrstvo, pristojno za trg, na podlagi odločbe ministra za infrastrukturo obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o priglašenih organih, ki so v Republiki Sloveniji pooblaščeni za izvajanje postopka za ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo, pri čemer navede tudi področje pristojnosti in identifikacijsko številko vsakega priglašenega organa, predhodno pridobljeno od Evropske komisije. Smiselno enak postopek se uporablja, če organ ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje. Ministrstvo pristojno za trg mora obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice o imenovanih organih in postopkih za ocenjevanje, priglasitev in nadzor organov za ocenjevanje skladnosti in o kakršnih koli spremembah teh postopkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 12. 2018