Vpis v register ladij

V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo v slovenski ladjedelnici pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Register je javna knjiga, ki je sestavljena iz vpisnikov ladij, čolnov in plavajočih naprav. Vsak vpisnik sestavljata glavna knjiga in zbirka listin.

Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov.

Vložek ima:

  • list A

V list A se vpisujejo podatki o identiteti ladje oziroma ladje v gradnji in njene osnovne tehnične značilnosti.

  • list B

V list B se vpisujejo ime in stalno prebivališče oziroma podjetje in sedež lastnika ladje in njegove omejitve glede prostega razpolaganja z ladjo. V list B se vpisujeta tudi EMŠO oziroma matična številka lastnika.

  • list C

V list C se vpisujejo stvarne pravice, s katerimi je obremenjena ladja ali njen del, ter na teh pravicah pridobljene pravice, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo.

Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.

Lastnik ladje po vpisu ladje v register prejme odločbo o vpisu ladje v register.

Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016