Registracija čolna

Morske čolne je treba vpisati v vpisnik čolnov, ki jih vodijo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in njeni dve izpostavi v Izoli in Piranu.

Čolne celinske plovbe se vpiše v vpisnik čolnov celinske plovbe, ki ga vodi upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja.

Vpisnik čolnov sestavljata:

  • GLAVNA KNJIGA

Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov. Vsak vložek ima list A, list B in list C. Glavna knjiga se lahko vodi kot računalniška baza podatkov.

  • ZBIRKA LISTIN

Zbirka listin se vodi za vsak čoln posebej in vsebuje listine, na podlagi katerih je čoln vpisan v glavno knjigo. Zbirka listin se hrani v mapi, na kateri je napisana označba čolna.

Lastnik čolna vloži zahtevo za vpis čolna pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, njeni izpostavi oziroma upravni enoti. Vpis čolna se opravi na podlagi ugotovljene usposobljenosti čolna za plovbo. K zahtevi za vpis čolna se poda tudi zahteva za izdajo dovoljenja za plovbo.

Po vpisu čolna se izdata vpisni list za čoln in dovoljenje za plovbo. Dovoljenje za plovbo velja za čas do naslednjega rednega pregleda čolna in se lahko podaljša ob ugotovljeni sposobnosti za plovbo.

Poleg upravne takse je treba poravnati pristojbino za izmeritev čolna, stroške za pregled in pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe. Stroške se obračunava glede na vrsto čolna, namen in dolžino čolna.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Dovoljenje za plovbo velja do naslednjega rednega pregleda, ki se opravlja glede na namembnost čolnov:

  • za javni prevoz, smučanje na vodi, ko gre za opravljanje gospodarske dejavnosti vsako leto;
  • za druge gospodarske namene vsaki dve leti;
  • za javne namene vsaki dve leti;
  • za osebne namene vsakih pet let.

Termin obnove: Odvisen od namembnosti čolna

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016