Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe na področju urejanje voda

Javne službe na področju urejanje voda na posameznih območjih se izvajajo na podlagi podeljene koncesije.

Koncesija se podeli za štiri leta v postopku sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva, in sicer z uporabo postopka s pogajanji po predhodni objavi.

Začetek postopka podelitve koncesije je dan objave oddaje javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva. Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje javnega naročila in odločbo o podelitvi koncesije  izda Vlada Republike Slovenije, postopek podelitve koncesije pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije se sklene z izbranim izvajalcem javne službe na področju urejanja voda koncesijska pogodba, s katero se uredijo medsebojna razmerja.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: Na štiri leta

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016