Soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme

Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja.

Vlogo za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme pravna ali fizična oseba pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.


Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja soglasja za proizvodnjo VOO

Minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, so:

  • onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v objekte in prostore z dejavnostjo proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo,
  • nadzor vstopov in izstopov,
  • minimalno tehnično varovanje, ki vključuje ograjo ali alarmni sistem in
  • minimalno lastno ali pogodbeno fizično varovanje, ki ga lahko nadomesti video nadzor.
    Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019