Potrdilo o dostavi blaga

Potrdilo o dostavi blaga (Delivery Certificate – DVC) je dokument, ki ga po opravljenem uvozu vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo od uvoznika blaga lahko zahteva izvoznik iz države izvoznice.

Za izdajo Potrdila o dostavi blaga mora uvoznik izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila o dostavi blaga poslati na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja potrdila o dostavi blaga

Vloga za pridobitev dovoljenja

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019