Dovoljenje za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst

Zavestno poškodovanje, zastrupljanje, usmrtitev, odvzem iz narave, lovljenje, ujetje ali vznemirjanje zavarovanih živali zavarovanih vrst, je prepovedano.

Prav tako je prepovedano zadrževanje v ujetništvu živih živali, ki so bile odvzete iz narave in posedovanje mrtvih živali, njihovih delov in izdelkov iz njih ter struktur, če so bile odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo.

Če ni druge možnosti in ravnanja ne bo škodovalo ugodnemu stanju živalske vrste, se lahko na podlagi izdanega dovoljenja izjemoma dovoli usmrtitev, odvzem iz narave, ujetje, vznemirjanje, zastrupitev ali poškodovanje zavarovanih živali opredeljenih v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst se lahko vloži:

  • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
  • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
  • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst za samostojne podjetnike

  • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst za gospodarske družbe

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Obveznosti imetnika dovoljenja za izjemna ravnanje z živalmi zavarovanih vrst:

  • letno poročilo o izvedenih ravnanjih poslati ARSO

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2020