Dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo o ponovnem izvozu (CITES)

Za uvoz živali in rastlin ter njihovih delov ali izdelkov iz njih, ki so navedene v prilogah A in B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, si je potrebno predhodno pridobiti uvozno dovoljenje. Za vrste iz priloge A je potrebno posebno potrdilo tudi za trgovanje znotraj EU.

Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

 • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; pri uvozu osebkov vrst, ki so navedene v dodatkih Konvencije CITES, iz tretje države je to izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ali kopija takega dovoljenja oziroma potrdila, ki ga v skladu s Konvencijo CITES izda pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza,
 • dokazilo, da je predvideno bivališče za žive osebke v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan,
 • izjavo ali dokazilo, da osebki iz priloge A ne bo uporabljeni predvsem v komercialne namene,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Za izvoz ali ponovni izvoz osebkov iz priloge A, B in C Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, si mora izvoznik predhodno pridobiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu.Vlagatelj izpolni predpisan obrazec in k vlogi priloži:

 • dokazilo o zakoniti pridobitvi osebkov; v primeru, da osebki niso pridobljeni v Republiki Sloveniji, pač pa v drugi državi članici EU, se kot dokazilo šteje potrdilo, s katerim pristojni upravni organ države članice porekla osebka potrjuje, da je osebek pridobljen v skladu s predpisi, ki veljajo na njenem ozemlju;
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in potrdilo o ponovnem izvozu (CITES) se lahko vloži:

 • elektronsko preko portala SPOT (e-VEM) ali
 • fizično pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.
 • Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES) za samostojne podjetnike

 • Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES) za gospodarske družbe

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 05. 02. 2020