Izkaznica turističnega vodnika

Poklic turističnega vodnika lahko opravljajo osebe z opravljenim preizkusom znanja po programu strokovne izobrazbe in usposobljenosti z dne 3. 2. 1999, ki ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije ali osebe iz države pogodbenice, katerim je bila priznana poklicna kvalifikacija za opravljanje poklica turističnega vodnika (izdana pozitivna odločba).

Dokazilo opravljenega preizkusa je izkaznica turističnega vodnika, ki jo izda izvajalec preizkusov znanja, in vsebuje naziv izdajatelja, osebno ime turističnega vodnika, njegovo fotografijo, zaporedno številko izdane izkaznice iz registra turističnih vodnikov in nalepko z izpisano letnico tekočega leta.

Pogoji in dokazila

Druge aktivnosti

Turistični vodniki morajo enkrat letno, najkasneje do 31. januarja tekočega leta, za preteklo leto podaljšati letno registracijo. Strošek letne registracije je 11 €.

Izkaznica turističnega vodnika vsebuje tudi nalepko z izpisano letnico tekočega leta, s katero se izkaže veljavnost izkaznice za tekoče leto.

Za urejanje tega postopka pošljite izpolnjen (in podpisan) obrazec ter dokazilo o izvedenem plačilu stroškov za letno registracijo na TGZS.

Priloge in dokazila:

  • podatki o številu dni vodenja, relacijah vodenja in o državah vodenja za preteklo leto,
  • dokazilo o plačilu stroškov za letno registracijo.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 10. 2019