Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika

Fizična oseba, ki pridobi pri Agenciji za zavarovalni nadzor dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalni zastopnik, lahko opravlja posle zavarovalnega zastopanja pri zavarovalnici ali zavarovalni zastopniški družbi.

Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:

1.     da je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,

2.     da ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo,

3.     da obvlada slovenski jezik,

4.     da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,

5.     da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pred manj kakor petimi leti.

Pogoji in dokazila

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 30. 01. 2019