Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli. Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit. 

Pogoji za prijavo

Kandidat s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. 

Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi prek obrazca. Prijavo je treba vložiti neposredno na sedežu ministrstva ali jo poslati po pošti.

Prvo opravljanje izpita je brezplačno, cena ponovnega opravljanja izpita je 54,90 evrov z vključenim DDV. Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita plača kandidat s položnico, in sicer:

Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Naslov: Masarykova 16
Kraj: 1000 Ljubljana
Namen plačila: strokovni izpit - ponavljanje
Znesek: 54,90 €
Št. računa - IBAN: SI56 0110 0630 0109 972
BIC banke: BSLJSI2X
Sklic: 18 33308 - 7141998 - 10040

Kontaktna oseba
ga. Hermina Pohar Sonc
T: 01 400 54 69
E: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si

Pogoji in dokazila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 20. 07. 2020