O portalu

Pozdravljeni na državnem portalu za podjetja in podjetnike.

Portal e-VEM vam nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja. 

Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo in na enem mestu ponuditi vse informacije za začetek poslovanja. Prek portala e-VEM lahko:

 • ustanovite s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik.

Če podjetje že imate, lahko prek e-VEM:

 • prijavite spremembo podatkov v PRS,
 • oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV,
 • uredite obvezna socialna zavarovanja zase in za zaposlene,
 • objavite prosto delovno mesto,
 • pridobite obrtno dovoljenje,
 • pooblastite drugo osebo za delo s sistemom e-VEM.

Za nekatere storitve je potrebno obiskati točko SPOT (VEM) ali notarja. Položaj točk SPOT (VEM) ureja Zakon o poslovnem registru.

Prednosti uporabe portala e-VEM

V primerjavi s papirnim poslovanjem ima uporaba portala e-VEM in elektronskega poslovanja veliko prednosti. Uporabnikom najbolj opazne so:

 • možnost samostojne registracije podjetja ali družbe od doma, pri čemer ni potreben obisk javnih ustanov,
 • registracija podjetja od doma ni omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden,
 • stranka lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni ali Sodni register, Davčni register, prijavi potrebo po delavcu ter ureja obvezna socialna zavarovanja,
 • ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov obrazca, saj portal omogoča samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in družbenikov (zase) iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in Poslovnega registra Slovenije,
 • možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov prek portala,
 • možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja,
 • možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu v poslovni oziroma sodni register vročen v varni poštni predal in ne klasično po pošti).

Nagrade portala e-VEM

Portal e-VEM je leta 2009 prejel The United Nations Public Service Award (UNPSA 2009), ki velja za najbolj prestižno mednarodno priznanje za odličnost na področju javne uprave. Slovensko društvo informatika pa je Ministrstvu za notranje zadeve podelilo priznanje za najboljši IKT projekt v letu 2009, in sicer za izvedbo projekta e-VEM za gospodarske družbe.

Zahtevana programska in strojna oprema za elektronsko oddajanje dokumentov preko e-VEM

Za podpisovanje in oddajanje dokumentov morate imeti poleg enega od digitalnih potrdil nameščeno tudi podpisno komponento.