Posameznik nima prepovedi opravljanja poklica

Državljan drugih držav članic EU, EGP in Švice mora pred prijavo opravljanja določenega poklica predložiti potrdilo o tem, da mu trenutku izdaje potrdila ni začasno ali trajno prepovedano izvajanje tega poklica.

Dokazila

  • Dokazilo, da mu v trenutku izdaje potrdila ni trajno ali začasno prepovedano izvajanje storitev.

Kadar pristojni organi države, od koder posameznik izvira,  takih dokazil ne izdajajo, jih lahko nadomesti izjava pod prisego oziroma slovesna izjava, ki jo poda posameznik pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, ta pa izda potrdilo, s katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego oziroma slovesne izjave.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015