Nekaznovanost osebe

Tuji detektiv, ki želi v Sloveniji opravljati detektivsko dejavnost, mora k prijavi predložiti dokazilo iz države, kjer je imel zadnjih pet let stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog.

Dokazila

Dokazilo o nekaznovanosti: izvirnik s prevodom v slovenski jezik.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015