Ustrezna izobrazba

Posameznik mora imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu 1. stopnje (VI.) ali enakovredno izobrazbo, pridobljeno v tujini in priznano v skladu z zakonom.

Dokazila

Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v overjeni kopiji.

Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;.
Datum zadnje spremembe strani: 05. 07. 2015