Posebni pogoji za veterinarsko lekarniško postajo

Pogoji za prostor:

 • prostor ustrezne velikosti, ki ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi, v nasprotnem primeru morajo biti okna zasenčena, z zagotovljenim naravnim ali umetnim prezračevanjem;
 • okna in vrata prostora morajo biti zavarovana proti vlomu;
 • tla morajo biti nepropustna;

Pogoji za opremo v prostoru:

 • police;
 • hladilnik s termostatom;
 • za zdravila s psihotropnimi in narkotičnimi učinki posebna kovinska omara, ki se da zakleniti; ključ ima samo odgovorni veterinar, ki mora voditi evidenco v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami;
 • v hladilnikih in samem prostoru morajo biti termometri z območjem od -10 do +30°C in vlagomer;
 • druga, glede na vrsto in obseg storitev, potrebna oprema.

Pogoji za prevoz zdravil in kemikalij:

 • zdravila morajo biti v vozilu, v katerem se prevažajo, spravljena v posebnih toplotnih izoliranih kasetah ali omaricah, ki se lahko čistijo, kjer so zdravila pregledno razvrščena in ločena po skupinah;
 • za prevoz zdravil, ki se morajo hraniti pri temperaturi od +2 do +8 °C, mora biti v vozilu hladilnik s termostatom in priključkom na akumulator;
 • za prevoz zdravil s psihotropnimi in narkotičnimi učinki ter kemikalije mora biti v vozilu pritrjena kovinska omarica, ki se da zakleniti.

Dokazila

Mnenje komisije, ki je opravila ogled

Datum zadnje spremembe strani: 20. 06. 2012