Poslovni prostor in tehnična oprema

Poslovni prostor:

  • Za opravljanje dejavnosti je treba imeti delavnico, ki mora biti urejena v skladu z gradbeno zakonodajo. Delavnica mora imeti pridobljena naslednja dovoljenja: gradbeno, uporabno in okoljevarstveno dovoljenje.
  • Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov in meritve zraka, vode, hrupa, odpadkov.

Tehnična oprema:

  • Tehnična oprema mora zagotoviti varovanje okolja (zrak, voda, hrup, tla in odpadki npr.: oljni lovilci, lovilci maščobe, odpadne vode morajo biti speljane v kanalizacijo, ustrezno greznico, male komunalne čistilne naprave ali tekoče vode... ).
  • Zagotoviti je treba tudi ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi, npr. kemikalijami in odpadki, ter upoštevati pravila varstva pri delu in požarnega varstva.
Datum zadnje spremembe strani: 12. 04. 2016