Soglasje za prodajo zunaj prodajaln

Za prodajo blaga na premičnih stojnicah in prodajnih avtomatih ter za potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja.

V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, na katerem se blago lahko prodaja na ta način.

Za tako prodajo blaga se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

Lokalna skupnost izda soglasje tudi, če prodaja opravlja na zasebnem zemljišču.

Dokazila

Pisno soglasje

Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2014