Kuhinja

Kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi in pomožnimi prostori je eden glavnih prehrambenih prostorov.

Kuhinja je prostor, v katerem se v tehnološko povezanem procesu izvajajo nečisti in čisti delovni postopki, ki morajo biti fizično ali časovno razmejeni.

Nečisti postopki so:

  • sprejem živil in drugih neživilskih izdelkov,
  • hlajeno in nehlajeno skladiščenje živil,
  • predpriprava živil,
  • pomivanje posode in inventarja (kuhinjske posode, pribora in posode za transport jedi ter jedilne posode in pribora),
  • kratkotrajno odlaganje odpadkov.

Čisti postopki so:

  • priprava jedi (toplotno obdelanih jedi, hladilnih jedi, sladic),
  • izdajanje jedi.

Kuhinja, ki se oskrbuje s predpripravljenimi in očiščenimi živili ter polpripravljenimi jedmi, ne potrebuje prostora za predpripravo živil.

Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje živil (kratkotrajno skladiščenje) morajo imeti:

  • ustrezne odlagalne površine za posamezne skupine živil,
  • naravno ali mehansko prezračevanje,
  • zaščito pred glodavci in mrčesom.
Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2016