Ustrezni prostori za zaposlene

Gostinski obrat mora imeti garderobo za zaposleno osebje, ki mora imeti:

  • garderobne omarice,
  • umivalnik s toplo in hladno vodo.

Število garderobnih omaric mora ustrezati številu zaposlenih. Garderobne omarice morajo biti dvodelne za ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke oziroma mora biti ločeno shranjevanje obleke zagotovljeno na drug način.

V gostinskem obratu mora biti na vsakih 10 zaposlenih v eni izmeni eno stranišče in na vsakih 10 zaposlenih v kuhinji oziroma prostoru za pripravo jedi ena prha.

Te določbe ne veljajo za tiste obrate, kjer zaposleno osebje stanuje v istem objektu in so v sklopu stanovanjskih prostorov ustrezne sanitarije.

Datum zadnje spremembe strani: 07. 03. 2016