Aktivno znanje slovenskega jezika

Posameznik mora aktivno obvladati slovenski jezik.

Če je kandidat državljan članice Evropske unije ali državljan Evropskega gospodarskega prostora in ni državljan Republike Slovenije, mora v vlogi navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 2).

Datum zadnje spremembe strani: 02. 04. 2020