Minimalni prostorski pogoji in minimalen obseg storitev za okrepčevalnico

Dejavnost okrepčevalnice je priprava in strežba hitro in v naprej pripravljenih jedi in pijač. Izbira jedi je ožja. Jedi in pijače se lahko konzumirajo v okrepčevalnici (s strežbo ali samopostrežbo) ali pa jih gost odnese s seboj.

Okrepčevalnica mora imeti:

Okrepčevalnica nudi:

  • tople in (ali) hladne jedi,
  • pijače vseh vrst,
  • tople in hladne napitke.

Priprava in strežba jedi in pijač se lahko izvaja v istem prostoru, če je priprava jedi ločena od gosta s strežnim pultom. Izvajanje nečistih in čistih delovnih postopkov mora biti fizično ali časovno razmejeno.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016