Minimalen obseg storitev pri nastanitvah

Minimalen obseg storitev v posameznih vrstah nastanitvenih gostinskih obratov se nanaša na storitve, ki jih morajo biti deležni gostje ob prihodu oziroma odhodu in med celotnim časom bivanja v nastanitvenih zasebnih in skupnih prostorih, kot je denimo v jedilnici.

Pri sprejemu gostov se morajo zagotoviti:

 • nočitev z zajtrkom,
 • sprejem gostov najmanj 12 ur na dan,
 • kontaktna oseba, ki bo dosegljiva 24 ur na dan,
 • varna hramba ključev,
 • varna hramba vrednostnih predmetov,
 • telefon za zunanje klice,
 • posredovanje sporočil za goste in
 • prenašanje in varno hrambo prtljage na željo gosta.

V sobi se morajo gostom zagotoviti:

 • čisto posteljno perilo,
 • menjava perila najmanj 1-krat tedensko, 
 • menjava brisač(e) vsak drugi dan, oziroma po potrebi.

Minimalne storitve, ki se morajo zagotoviti v jedilnici, so:

 • kontinentalni zajtrk,
 • čisto namizno perilo,
 • dnevna menjava perila, oziroma po potrebi po posameznih obrokih,
 • čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor,
 • pred vhodom vidno označen začetek in konec strežbe jedi.

Skupni dnevni prostor za goste mora biti opremljen z dnevnimi časopisi in s TV, če le-te ni v vseh sobah.

Zagotoviti se mora dnevno čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, ki so na voljo gostu.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016