Minimalni prostorski pogoji in minimalen obseg storitev za vinotoč

Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.

Prostori, v katerih se strežejo jedi in pijače morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.) in v njih ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti ipd.).

Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora biti ločen od prostora v katerem strežejo jedi in pijače.

V kmečki kuhinji

je treba ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij

za nečista opravila. V območju za nečista opravila se lahko uporabljajo

isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne izvajajo

hkrati in da se predhodno oprema očisti in po potrebi razkuži.

Vinotoč mora imeti:

  • prostor za točenje pijač,
  • prostor za pripravo prigrizkov (le če jih nudi),
  • tekočo hladno in toplo vodo,
  • stranišče za goste.

Vinotoč lahko nudi le:

  • lastno vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače,
  • ustekleničeno vodo ali mineralno vodo,
  • hladne prigrizke, domač kruh in domače pecivo.

V vinotoču se prodaja in streže čez vse leto, dokler je na voljo lastna pijača.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2016