Registracija obrata v primeru prometa z neoriginalno polnjenim vinom v gostinskem obratu

Vino se lahko daje v promet končnemu potrošniku le originalno polnjeno. Originalno polnjeno vino je tisto, ki je polnjeno v predpisano embalažo in označeno na predpisan način.

Vino, ki NI originalno polnjeno lahko dajejo v promet končnemu potrošniku:

  • pridelovalci, če so registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in če ponujajo deželno vino PGO iz lastne pridelave grozdja in vina v svojem proizvodnem obratu, vpisanem v register;
  • za to dejavnost registrirani gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede prostorov, opreme in usposobljenosti, če na pridelovalnem območju ponujajo deželno vino PGO s tega območja.

Deželni mošt PGO lahko dajejo v določenem obdobju v promet končnemu potrošniku pridelovalci in gostinski obrati.

Vino PGO je deželno vino s priznano geografsko oznako in je tradicionalni izraz v razredu namiznih vin. Tradicionalnemu izrazu deželno vino PGO se lahko priključi dodaten tradicionalni izraz mladno vino.

Za registracijo gostinskega obrata za promet z neoriginalno polnjenim deželnim vinom PGO, mora gostinec oddati vlogo na upravni enoti, v kateri ima gostinski obrat sedež. Ta ga po prejemu zapisnika vinarskega inšpektorja, da izpolnjuje pogoje, tudi registrira.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016