Minimalen prostorski pogoji in minimalni obseg storitev za turistične kmetije z nastanitvijo

Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.

Prostori, v katerih se strežejo jedi in pijače morajo zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.) in v njih ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti ipd.).

Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora biti ločen od prostora, v katerem se strežejo jedi in pijače.

V kmečki kuhinji je treba ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V območju za nečista opravila se lahko uporabljajo isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne izvajajo hkrati in da se predhodno oprema očisti in po potrebi razkuži.

Turistična kmetija z nastanitvijo ima:

V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 20 postelj najmanj:

  • ena kopalnica,
  • eno žensko stranišče,
  • eno moško stranišče in 1 pisoar (obvezno pri novogradnji).

Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali na prostoru za kampiranje, kjer si gosti kuhajo sami, kuhinja za pripravo jedi oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom nista obvezna.

V prostoru, v katerem se strežejo jedi in pijače, mora biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.

Kmetija nudi:

  • nastanitev z zajtrkom ali
  • celodnevno oskrbo na osnovi polpenziona ali polnega penziona ali
  • oskrbo z lastnimi pridelki (pri nastanitvi v apartmaju ali kampu).
Datum zadnje spremembe strani: 04. 03. 2016