Ustrezna izobrazba

Posameznik mora zaključiti študijski program druge stopnje visokošolske smeri oziroma imeti najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo.

Dokazila

Potrdilo o končani izobrazbi

Datum zadnje spremembe strani: 16. 10. 2014