Nekaznovanost

Oseba v preteklosti ni smela biti pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen in še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

Dokazila

Izpisek iz kazenske evidence

Datum zadnje spremembe strani: 22. 10. 2014