Strokovni izpit

Posameznik mora imeti opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.

Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja teoretični in praktični izpit, v drugem delu pa pripravi in zagovarja zaključno delo. Zaključno delo mora predstavljati poročilo o ocenjevanju vrednosti konkretnega stroja oziroma opreme, pripravljeno v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti.

Cena izobraževanja znaša 2.772,00 evrov brez DDV. Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta. Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55 evrov brez DDV. Slovenski inštitut za revizijo določi ceno in ostale informacije o izobraževanju v Razpisu izobraževanja za oenjevalce vrednosti strojev in opreme.

Prijavno na razpis je potrebno oddati preko prijavnice.

Dokazila

Slovenski inštitut za revizijo ima seznam oseb, ki so uspešno opravile izpit, v svoji bazi.

Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014