Status in registracija

Zavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne posle.

Na območju Republike Slovenije lahko zavarovalne posle opravlja:

  1. zavarovalnica, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;
  2. zavarovalnica države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije;
  3. zavarovalnica tretje države, ki je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije ali podružnica zavarovalnice tretje države, ki pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice.

Osebe iz prejšnjega odstavka smejo zavarovalne posle opravljati samo v zavarovalnih vrstah, za katere so pridobile dovoljenje pristojnega organa.

Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba, evropska delniška družba (SE) ali kot družba za vzajemno zavarovanje.

Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež pred pridobitvijo takega deleža, pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

Ob ustanovitvi mora zavarovalnica zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala, ki je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala (absolutni prag) skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

Ves čas poslovanja mora zavarovalnica zagotavljati kapitalsko ustreznost skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

Dokazila

Pri vpisu v sodni register in poslovni register firma ne sme vsebovati sestavine »zavarovalnica« oziroma »pozavarovalnica« in izpeljank iz teh besed, če pravna oseba ni pridobila dovoljenja nadzornega organa za opravljanje zavarovalnih poslov.

Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež pred pridobitvijo takega deleža pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža.

Ob ustanovitvi mora zavarovalnica zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala, ki je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala (absolutni prag) skladno z Zakonom o zavarovalništvu.

Datum zadnje spremembe strani: 01. 02. 2019