Vpis v register pri družbi

Zavarovalnica vodi register zavarovalno zastopniških družb in drugih oseb, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, in register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.

Zavarovalno zastopniška družba in druge osebe, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) vodijo register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja v zavarovalno zastopniški družbi, drugi osebi, ki sklepa zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.

Zavarovalno zastopniška družba vodi register zavarovalnih zastopniških družb ali drugih oseb, ki sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja.

Vsi navedeni registri so javni.

Datum zadnje spremembe strani: 06. 02. 2019