Strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke

S strokovnim izpitom za zastopnika za modele in znamke se preverja znanje kandidata s področja prava industrijske lastnine s poudarkom na pravu modelov, znamk in geografskih označb.

Strokovni izpit lahko opravlja vsak, ki ima univerzitetno izobrazbo. Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati podatke o kandidatu (priimek, ime, naslov, telefon) ter dokazilo o izobrazbi kandidata.

Strokovni izpit se opravlja pri Uradu pred tričlansko komisijo, ki izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je kandidat uspešno opravil strokovni izpit.

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Opravljanje strokovnega izpita stane 163,10 evra. V kolikor kandidat dobi oceno "neuspešno" iz enega tematskega področja ustnega dela izpita, lahko opravlja popravni izpit. Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema le tisto tematsko področje, ki ga kandidat ni uspešno opravil. Popravni izpit stane 54,40 evra.

Dokazila

  • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za zastopnika za modele in znamke
Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2019