Pripravništvo / usposabljanje

Strokovni knjižničarski delavec, ki želi opravljati bibliotekarski izpit, mora imeti pred pristopom k izpitu opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita.

Namen strokovnega usposabljanja je seznaniti kandidata za bibliotekarski izpit z javno službo na področju knjižnične dejavnosti, s širšim in ožjim področjem dela, za katerega se usposablja, ter ga usposobiti za samostojno strokovno knjižničarsko delo.

Kandidat opravlja pripravništvo v knjižnici, kjer je zaposlen.

Več informacij o strokovnem usposabljanju.


Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2020