Ustrezna embalaža

Vino, mošt in drugi proizvodi iz grozdja in vina se lahko dajo v promet končnemu potrošniku, le če ustrezajo zahtevam glede ustreznega polnjenja.

Posode, v katerih se pridelki oziroma proizvodi hranijo,

prevažajo oziroma nudijo potrošniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • znotraj morajo biti čiste,
  • ohranjajo vse lastnosti pridelkov oziroma proizvodov
  • biti morajo izdelane ali obložene z ustreznim materialom
  • uporabljajo se lahko izključno za živila, kar mora biti na posodah nad60 litrov posebej navedeno,
  • imeti morajo zamašek in zaporko, ki sta ustrezna za živila in nistaprevlečena s svinčenim ovojem,
  • biti morajo označene tako, da je možna takojšnja določitev vsebine, insicer na podlagi predpisa, ki ureja register, in predpisa, ki ureja kletarskoevidenco in spremne dokumente za promet z vinom,
  • označbe ne smejo biti izbrisljive,
  • označbe na posodah, namenjenih vračanju proizvajalcu (povratnaembalaža), morajo biti narejene iz takšnih materialov, ki jih je mogočeodstraniti z enostavnimi postopki strojnega čiščenja.

Embalaža in označba ne smeta zavajati potrošnika v zmoto glede geografskega porekla, kakovosti, sestavin, sort grozdja, morebitnih odlikovanj, pridelovalcev, posebnih postopkov pridelave ter drugih lastnosti mošta, vina in drugih proizvodov.

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2014