Ustrezna uporaba enoloških postopkov in sredstev

Mošt, vino in drugi proizvodi morajo vsebovati predpisano vsebnost snovi.

Uporabljati se sme le predpisane enološke postopke in sredstva v predpisanem obsegu. Enološki postopki in sredstva se ne smejo uporabljati tako, da vplivajo negativno na zdravje ljudi oziroma na senzorične lastnosti pridelkov.

Enološke postopke za posamezno vrsto vina oziroma proizvodov iz vina določa Pravilnik.

Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2014