Ocenitev proizvodov

Ocenitev drugih proizvodov iz grozdja in vina se izvaja z namenom ugotovitve ali so proizvodi primerni za promet.

Postopek ocenjevanja drugih proizvodov se začne z izpolnitvijo naročilnice.

Naročnik mora dostaviti v oceno najman jtri steklenice z volumnom najmanj 0,75 litra oziroma ekvivalentno večje število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen doseže najmanj dva litra.

Ocenitev drugih proizvodov izvede na zahtevo pridelovalca ali na zahtevo pristojne inšpekcije pooblaščena organizacija. Pooblaščene organizacije v Sloveniji so:

Odločba o ocenitvi se izda v roku osmih delovnih dni od prejema naročila.

Dokazila

Odločba o ocenitvi

Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2014