Letno poročanje za proizvod

Podatke o pridelku grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov morajo upravni enoti sporočiti pridelovalci, ki:

  • obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov, ali
  • del ali celoten pridelek grozdja, mošta, vina oziroma drugih proizvodov tržijo.

Pridelovalci morajo najkasneje do 20. novembra prijaviti:

Prav tako je potrebno prijavljati zaloge, in sicer najkasneje do 7. septembra je potrebno prijaviti zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave.

Pridelovalec mora upravni enoti sporočiti tudi podatke o kupljenem grozdju, moštu, neustekleničenem vinu in drugih proizvodih, namenjenih donegovanju. Vloga za prijavo kupljenega pridelka mora vsebovati: obrazec za prijavo letnega pridelka, izvod spremnega dokumenta povezanega s prevozom kupljenih pridelkov ter dokument države izvoznice, če gre za uvožen pridelek.

Dokazila

Kletarska evidenco hrani pridelovalec in mora biti na voljo ob morebitnih inšpekcijskih kontrolah.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2016