Dodatni pogoji za ribiča - fizično osebo

Posameznik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ni lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
  • ni vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov,
  • ni uživalec pokojnine,
  • opravljal bo izključno gospodarski ribolov.

Dokazila

Izjava, da nisem lastnik/ca gospodarske družbe, da nisem vpisan/a v register samostojnih podjetnikov posameznikov oz. da na dan, s katerim želim pridobiti status ribiča - fizične osebe, ne bom več samostojni podjetnik/ca, da nisem uživalec/ka pokojnine ter da bom opravljal/a izključno gospodarski ribolov

Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2019