Vpis v evidenco ribičev - fizičnih oseb

Ribič pošlje vlogo skupaj z izjavo na pristojni organ.

Evidenco ribičev vodi pristojni organ. V evidenco ribičev - fizičnih oseb se po uradni dolžnosti vpišejo ribiči, ki imajo pridobljeno dovoljenje za gospodarski ribolov kot ribiči - fizične osebe.

V evidenco ribičev - fizičnih oseb se vpišejo naslednji podatki:

  • EMŠO;
  • davčna številka;
  • osebno ime;
  • naslov stalnega prebivališča;
  • datum vpisa in 
  • datum izpisa.

Iz evidence ribičev - fizičnih oseb, se izbrišejo tisti ribiči, ki jim preneha veljavnost dovoljenja za gospodarski ribolov in če ne opravljajo izključno gospodarskega morskega ribolova.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2019