Prevozni dokument

Ribiškim proizvodom za katere nista bila predložena niti obvestilo o prodaji niti deklaracija o prevzemu ter se prevaža v kraj, ki ni kraj iztovarjanja, se do prve prodaje priloži prevozni dokument. Prevoznik v 48 urah po iztovarjanju prevozni dokument predloži pristojnim organom države članice, na ozemlju katere je bilo opravljeno iztovarjanje.

Prevozni dokument vsebuje:

 • namembni kraj pošiljke in identifikacijo prevoznega sredstva,
 • zunanjo identifikacijsko številko in ime ribiškega plovila, ki je iztovorilo proizvode,
 • 3-črkovno kodo FAO posamezne vrste in ustrezno geografsko območje, na katerim je bil ulov opravljen,
 • količine posameznih vrst, ki se prevažajo, izražene v kilogramih teže proizvoda in razčlenjene na vrsto predstavitve proizvoda ali po potrebi število kosov,
 • ime in naslov prejemnika,
 • kraj in datum natovarjanja,
 • številko ladijskega dnevnika,
 • slovensko trgovsko ime zadevne vrste,
 • znanstveno ime zadevne vrste,
 • način proizvodnje (ujeto v morju ali gojeno),
 • podpis prevoznika in prejemnika.

Prevozni dokument pripravi prevoznik ribiških proizvodov, ki mora biti točen, čitljiv in pravočasno oddan.

Dokazila

Potrdilo o oddani poštni pošiljki

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014