Ustrezno ribiško plovilo

Ribiško plovilo mora biti registrirano pri Upravi RS za pomorstvo na podlagi zahteve za vpis z dokazili:

  • listina, ki dokazuje lastništvo čolna in motorja (račun, izjava o samogradnji čolna z računi o nabavljenem materialu, celotna veriga listin kot na primer prodajna, darilna ali druga pogodba, sklep sodišča o dedovanju in podobno);
  • carinska deklaracija;
  • potrdilo o izbrisu, če je bil čoln vpisan v drugem vpisniku;
  • dokazilo o izbrisu motorja, če je bil vpisan na drugem čolnu;
  • spričevalo o gradnji čolna in spričevalo o motrju ali izjavo EU o skladnosti v skladu s pravilnikom o plovilih za rekreacijo;
  • listine po predpisih o davku na dodano vrednost. 

Pred registracijo mora biti opravljen tudi osnoven pregled, s katerim se ugotovi ustrezno sposobnost plovila. Osnovni pregled se opravi pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji.

Na podlagi ugotovljene sposobnosti plovila in dokazil se registrira plovilo ter vpiše v vpisnik in izda vpisni list. Pri tem nastanejo stroški vpisa, ki zajemajo:

  • upravna taksa;
  • pristojbina za izmero čolna;
  • stroški za pregled, s katerim se ugotovi sposobnost čolna za plovbo;
  • pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe.

Ko je plovilo registirano in vpisano pri Upravi RS za pomorstvo, je vplis plovila možen v evidenco ribiških plovil v skladu s Pravilnikom o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturi, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dokazila

Vpisni list plovila

Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2019