Nima prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova

Pravna oseba ne sme imeti prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova, kar izjavi na obrazcu za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov. Na tem obrazcu označi, ali je registriran za opravljanje dejavnosti ribolova kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, oziroma ima status ribiča – fizične osebe.

Obenem na obrazcu za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov izjavi:

  • da mu s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni bilo prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;
  • da mu dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2 (storitev tretjega zaporednega prekrška, za katerega je predpisan začasni odvzem po predpisih Skupnosti).

Dokazila

Odločba sodišča ali pristojnega organa o trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov

Dokazilo pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2019