Ustrezna ribogojnica

Ribogojnica je vsaka površina, zaprto območje ali prostor, ki ga upravlja nosilec dejavnosti in v katerem se živali iz akvakulture gojijo z namenom dajanja na trg.

Ribe, razen rib iz sonaravne gojitve, se lahko gojijo le v ribogojnici, ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja.

Gojitev rib je gojitev, ki se mora izvajati v ribogojnem objektu oziroma ribogojnici:

  • iz katere se lahko izvaja poribljavanje,
  • ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja in onemogoča tako pobeg gojenih rib kot vstopanje rib iz naravnega okolja,
  • v kateri se lahko zagotovijo pogoji, ki so v skladu s potrebami posameznih vrst in razvojih stopenj rib,
  • kjer kakovost vode ustreza standardom za kakovost površinskih voda za vzrejo salmonidnih ali ciprinidnih vrst,
  • kjer temperatura vode, izmenjava vode, koncentracija plinov in drugi fizikalni in kemijski parametri vode ustrezajo razvojnim stopnjam oziroma kategorijam posameznih vrst rib,
  • kjer se lahko zagotovi gojitev z ustrezno higieno,
  • v kateri je pri intenzivnem načinu gojenja možno ločeno gojiti ribe po vrstah, kategorijah in namenu;
  • v kateri so bazeni in ribogojska oprema takšni, da ne poškodujejo rib,
  • ki se lahko izprazni in izsuši.

Dokazila

Strokovno mnenje Nacionalnega veterinarskega inštituta, da ribogojnica izpolnjuje pogoje 

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016