Preverjeno poreklo rib

Ribe, ki se gojijo za pribljavanje, morajo imeti znano poreklo, ki ustreza namenu in mestu poribljavanja. Ustrezati morajo značilnostim vrste, podvrste, fenotipskim ali genetskim različicam, če so za posamezne vrste rib določene, ob tem pa morajo biti brez genetskih napak ter drugih deformacij in poškodb.


Zarodni material za gojitev rib se lahko pridobi od:

  • plemenk prostoživečih vrst rib, ki ustrezajo vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe,
  • plemenk rib, vzgojenih v ribogojnici, ki ustrezajo, vrsti, podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo za posamezno vrsto ribe.

Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2016