Ustrezen način gojitve rib za poribljavanje

Gojitev rib za poribljavanje mora potekati na način, ki zagotavlja dobre počutje in kondicijsko stanje rib.

V primeru, da se v ribogojnici goji ribe tudi za druge namene, se morajo ribe za poribljavanje gojiti ločeno.

V ribnikih se lahko goji ribe namenjene za poribljavanje, skupaj z ribami, ki se jih goji za druge namene, vendar le v primeru, ko se jih lahko pri odlovu loči od drugi rib.

Gojitev rib za poribljavanje mora biti v skladu s dobro ribogojsko prakso, prilagojeno posameznim vrstam rib.

Datum zadnje spremembe strani: 30. 12. 2014